Il-messaġġ tal-ktieb ta’ Mattew hu li Ġesù hu l-Messija mwiegħed, is-Sultan tas-slaten. Fl-Ewwel Parti ta’ Mattew (kapitli 1-1) niġu introdotti lil Ġesù permezz tal-ġenealoġija tiegħu, in-narrattiva tat-twelid tiegħu, u t-tagħlim tiegħu. Minnufih naraw in-nies umli li jsejjaħ. Ir-rakkont tiegħu jinkludi l-aktar umli fost in-nies. Ir-rakkont tat-twelid tiegħu jsejjaħ ir-rgħajja umli. It-​tagħlim tiegħu jitlob li n-​nies ikunu “fqar fl-​ispirtu.” Tul kollu nitgħallmu li għalkemm Ġesù huwa s- Sultan tas- slaten kollha, hu jistieden lill- midinbin foqra biex jiġu għandu. Is-serje Proclaim Commentary ġġib għarfien espożizzjoni u applikazzjoni prattika għall-ħajja ta 'kuljum. Huwa miktub mhux biss għar-rgħajja, għalliema, u mexxejja, iżda wkoll għall-familji, studenti, jew kull min jixtieq jesplora l-għana tal-Kelma t'Alla.