Il-​messaġġ ċentrali tal-​ktieb taʼ Ġona jibqaʼ rilevanti b’mod speċjali. Is-salvazzjoni tiġi mill-Mulej. Mhijiex pussess esklussiv taʼ xi grupp wieħed, iżda hija offruta lid-dinja kollha, kif naraw min-Ninivin pagani. Kull min jindem jistaʼ jiġi salvat. Naraw ukoll li s-salvazzjoni trid tkun tal-Mulej, peress li l-profeta Ġona huwa messaġġier tant fqir – l-ewwel, jiġri mis-sejħa ta’ Alla biex jipprietka lejn Ninwe, u mbagħad imbeżża’, petulanti u rrabjat għall-ħniena t’Alla lin-Ninivin bla ħniena. Il-ktieb ta’ Ġona juri l-verità tat-Testment il-Ġdid li Alla tant ħabb id-dinja tal-midinbin li kien se jagħmel minn kollox biex isalvahom. Is-serje Proclaim Commentary ġġib għarfien espożizzjoni u applikazzjoni prattika għall-ħajja ta’ kuljum. Huwa miktub mhux biss għar-rgħajja, għalliema, u mexxejja, iżda wkoll għall-familji, studenti, jew kull min jixtieq jesplora l-għana tal-kelma ta 'Alla.