Il-messaġġ tal-ktieb tal-Atti huwa estensjoni tal-inkarigu kbir tal-Mulej. “Mur u agħmlu dixxipli minn kull ġens.” Fil-ktieb tal-Atti naraw li meta nkunu qed nagħmlu d-dixxipulat ħajja fuq il-ħajja, naraw il-knisja tespandi permezz tal-evanġelizzazzjoni u s-sħubija, tarrikkixxi lil xulxin u tikber fix-xbieha ta’ Kristu. Is-serje Proclaim Commentary ġġib għarfien espożizzjoni u applikazzjoni prattika għall-ħajja ta 'kuljum. Huwa miktub mhux biss għar-rgħajja, għalliema, u mexxejja, iżda wkoll għall-familji, studenti, jew kull min jixtieq jesplora l-għana tal-Kelma ta 'Alla.