Filippin hija waħda mill- ittri l- iktar informali taʼ Pawlu. Ma’ din il-knisja ma ħassx il-bżonn li jasserixxi l-awtorità appostolika tiegħu. L-imħabba kbira tiegħu għalihom hija ovvja. Saħansitra ħallahom jibagħtulu l-flus, li kien mhux tas-soltu ħafna għalih. Il-ferħ fit-tbatija hija t-tema kbira ta’ din l-ittra. Pawlu jinsab il-ħabs, iżda juża t-terminu għall-ferħ (nom u verb) aktar minn sittax-il darba. Il-paċi u t-tama tiegħu ma kinux ibbażati fuq iċ-ċirkostanzi, imma fuq li jkun jaf lil Kristu (3:10) u li jsegwi dak il-premju bħala l-ogħla ambizzjoni tiegħu. Kollox kien demel meta mqabbel ma’ din il-mira (3:8). L-approċċ tal-awtur għal din is-serje kummentarju huwa devozzjonali b'ħafna applikazzjoni prattika.