-MISSJONI LILL-MECCA, IS-SAUDI, & 'L HINN

F’Mekka lil Kristu, aħna impenjati mhux biss li nitolbu u narmaw lill-knejjes biex iħabbru l-Evanġelju ta’ Ġesù f’pajjiżhom stess, iżda wkoll nibagħtu u narmaw missjunarji fl-Arabja Sawdija, u lid-dinja Musulmana inġenerali. “Għax is-Saltna t’Alla mhix biss ħafna taħdit; hija tgħix bil-qawwa t’Alla.” (1 Kor 4:20, NLT).

Bħalissa, Dr A qed jibgħat tim fl-Arabja Sawdija kull xahar. Dr. Ahmed ikompli l-missjoni tiegħu li jiddi d-dawl ta 'Kristu f'postijiet ta' dlam profond, jitlob għall-Musulmani minn madwar id-dinja, minn kull nazzjon, ilsien, u tribù fis-Sawdi u lil hinn. Jgħolli jdejh lejn is-sema, jitlob għalihom, u jittama li jsibu lil Ġesù kull fejn ikunu, u d-dawl tal-Vanġelu jippenetra l-miżien tad-dlam u jiftħilhom għajnejhom għall-imħabba u l-grazzja tiegħu għas-salvazzjoni.

Trid tingħaqad ma 'tim?
Ibgħatilna email: Visas@meccatochrist.org

Karigi riċenti