-Lessions in Discipleship (27) دروس في التلمذة-

LID#27 – Il-Prinċipju Shamgar

Dan huwa Dr Ed Hoskins li qed jilqagħkom għal Lezzjonijiet fid-Dixxipulat, sensiela maħsuba biex tgħin lil dawk li jemmnu ġodda jiġu stabbiliti fil-fidi Kristjana tagħhom. Is-sessjoni tal-lum hija l-Prinċipju ta’ Shamgar. L-ewwel, ħalluni ngħidlek ftit dwari nnifsi. Jien tabib irtirat li qattajt 34 sena fil-mediċina tal-familja u s-saħħa tal-istudenti. Sirt Nisrani 50 sena ilu u ġejt megħjun kmieni fil-fidi tiegħi min-Navigaturi, organizzazzjoni Kristjana internazzjonali mhux denominazzjonali li l-għan iddikjarat tagħha huwa Li Nagħraf lil Kristu u Nagħmluh magħruf. Ilni fuq persunal assoċjat maʼ dik l- organizzazzjoni mill- 1980. Lessons in Dixxipleship hija kumpilazzjoni taʼ dak li tgħallimt matul dak iż- żmien mill- Bibbja u taħt id- direzzjoni tan- Navigaturi. Dak li tgħallimt imbagħad issa ngħaddilek. Is-sessjoni tal-lum hija l-Prinċipju ta’ Shamgar.

Allura, min kien Shamgar? L-ewwel tgħallimt dwar Shamgar 45 sena ilu f’taħdita li ta Dr John Ridgeway man-Navigaturi. Shamgar kien wieħed mill-​imħallfin f’Iżrael wara l-​mewt taʼ Ġożwè. Huwa jissemma darbtejn biss fil-Bibbja, it-tnejn li huma fil-Ktieb tal-Imħallfin. Iż-żmien huwa bejn wieħed u ieħor 1400 QK.

L-ewwel vers jgħid, “Wara Eħud daħal Samgar bin Anath, li qatel sitt mitt Filistin b’taqla tal-barri. Hu wkoll salva lil Iżrael.” ( Mħallfin 3:31 ) L- uniku post ieħor li jissemma huwa żewġ kapitli wara. “Fi żmien Samgar bin Anat, fi żmien Ġael, it- toroq kienu abbandunati; il-vjaġġaturi ħadu mogħdijiet imdawra.” (Imħallfin 5:6)

Minn dawn iż-żewġ versi, Dr Ridgeway għamel erba’ konklużjonijiet dwar il-ħajja ta’ Shamgar. L-​ewwel, Shamgar għex f’territorju okkupat mill-​għadu. Iżrael kien ikkontrollat ​​minn tribù fil-​gwerra u l-​għedewwa perenni tagħhom, il-​Filistin. Jgħid li l-awtostradi tas-soltu kienu abbandunati u l-vjaġġaturi kellhom imorru bir-roundabout, modi sigrieti. It-tieni, Shamgar beda fejn kien. Kien bidwi f’għalqa. It-tielet, Shamgar uża dak li kellu f’idu. X'kellu? Kellu ox-goad, strument tat-tħaffir b’għodda doppja, b’ponta fuq tarf wieħed (biex jipprodixxi ox) u għodda għat-tħaffir tal-metall fuq tarf l-ieħor. Ir-​rabaʼ, Shamgar qatel sitt mitt Filistin. Bħala riżultat Shamgar salva lill-Iżrael. L-​affarijiet żgur li tant iddispraw għall-​gwarniġjon Filisti li ħarġu ‘l barra. Fl-aħħarnett, Alla bierek l-azzjonijiet tiegħu.

Hawn huma ftit noti addizzjonali. L-ewwel, niddubita jekk Shamgar għamel dan kollu waħdu. Alla probabbilment użah biex jirrekluta oħrajn fil-kawża tiegħu li għenu fl-isforzi tiegħu ta 'reżistenza taħt l-art. It-tieni, sa fejn naf jien, m'hemm assolutament l-ebda konnessjoni bejn il-Filistin tal-qedem u l-Palestinjani tal-lum, minkejja li l-kelma Għarbija għal Palestinjan hija l-kelma Ingliża Philistine. Għalhekk, m'hemm assolutament l-ebda ġustifikazzjoni għall-Iżraeljani ta' żmienna biex joħorġu u joqtlu lill-Palestinjani ta' żmienna.

Ejja nitgħallmu x’nistgħu minn din is-silta. Minn dak iż-żmien 45 sena ilu, jien ippruvajt nimita l-prinċipju ta’ Shamgar f’ħajti. Nissuġġerixxi li inti tipprovaha wkoll.

Ilkoll kemm aħna ngħatajna rigali minn Alla kif ukoll ċerti riżorsi.
Għandna wkoll limitazzjonijiet. Hawnhekk hija l-mistoqsija ewlenija: Aħna lesti li nqiegħdu d-doni tagħna, ir-riżorsi tagħna, il-limitazzjonijiet tagħna, u l-opportunitajiet tagħna f’riġlejn Ġesù? Nistgħu nafdaw lilu biex jużahom b’kull mod li jidhirlu xieraq biex “jiġi s- saltna tiegħek, issir ir- rieda tiegħek fuq l- art kif fis- sema” ( Mattew 6:10 )?

Naħseb fuq mara fil-knisja tagħna li issa marret id-dar biex tkun mal-Mulej. Michelle kienet mara talent ħafna li żviluppat, bħala mara żagħżugħa, marda terribbli (sklerożi laterali amjotrofika). Din hija ALS – tissejjaħ ukoll il-marda ta’ Lou Gehrig. L-ALS tikkawża deterjorament progressiv tan-nervituri kollha fil-ġisem ta 'persuna. Jagħmel persuna titlef il-kontroll sħiħ tal-muskoli kollha tal-ġisem. Lejn l-aħħar ta’ ħajjitha, kull ma setgħet tagħmel kien teptip għajnejha u ċċaqlaq subgħajha waħda. Iżda bl-użu ta 'dawk il-muskoli li kien fadal hija kellha biżżejjed kapaċità 'teknoloġija' biex topera websajt. Hija kienet kapaċi tikkomunika ma 'nies madwar id-dinja. Il-websajt kienet iċċentrata madwar Ġesù Kristu u tissejjaħ “Meet My Friend.” Naf b’mill-inqas persuna waħda li saret taf lil Kristu minħabba l-websajt tagħha. Michelle marret id-dar biex tkun mal-Mulej madwar ħames snin ilu. Jien ċert li possibilment l-ewwel ħaġa li semgħet mingħand Sidna meta waslet fis-sema kienet, “Sewwa, qaddejja tajba u fidila.” Michelle bdiet fejn kienet, b’dak li kellha, u għamlet li setgħet. Alla bierek l-isforzi tagħha.

Ejja nġabru fil-qosor dak li tgħallimna minn din il-preżentazzjoni qasira.
Shamgar kien wieħed mill-​imħallfin tal-​bidu f’Iżrael wara l-​mewt taʼ Ġożwè. Naraw li Shamgar beda fejn kien, b’dak li kellu, u għamel li seta’ – u Alla jbierek!

Bħal żmien Shamgar, din hija dinja ostili li ngħixu fiha. Kien bidwi f’għalqa b’ox-goad. Hu għamel dak li setaʼ għas- saltna t’Alla, u Alla bierek l- isforzi tiegħu. Forsi ma nkunux talent kif naħsbu li għandna nkunu. Imma bħal Shamgar, nibdew minn fejn qegħdin, nagħmlu li nistgħu, b’dak li għandna, u naraw lil Alla jbierek!

X’għandna f’idejna? Kull wieħed għandna xi affarijiet uniċi li tana Alla. Aħna lesti li nagħtuhom lilu għas-servizz tiegħu?

L-importanti hu li, ftit kemm naħsbu li għandna, nagħtuha lil Ġesù u nħalluh ikattarha, bħall-ħobżiet u l-ħut (Luqa 9:16-17). Jalla napplikaw il-Prinċipju Shamgar fil-ħajja tagħna stess għall-glorja ta 'Alla.

Tajjeb, narawkom id-darba li jmiss meta nkopru l-lezzjoni 28 tal-Lezzjonijiet tad-Dixxipulat. L-aħħar sessjoni tagħna f’din is-sensiela tad-dixxipulat se tkun l-illustrazzjoni tal-Big Dipper. Dan jintemm il-preżentazzjoni tal-lum. Grazzi talli kont parti. Sad-darba li jmiss, Alla jbierek u kompli segwi lil Ġesù. Huwa worth it!

Lezzjonijiet riċenti