-Lessions in Discipleship (26) دروس في التلمذة-

LID#26 – Multiplikazzjoni tad-Dixxipli

          Dan huwa Dr Ed Hoskins li qed jilqagħkom għal Lezzjonijiet fid-Dixxipulat, sensiela maħsuba biex tgħin lil dawk li jemmnu ġodda jiġu stabbiliti fil-fidi Kristjana tagħhom. Is-sessjoni tal-lum hija Multiplying Disciples. L-ewwel, ħalluni ngħidlek ftit dwari nnifsi. Jien tabib irtirat li qattajt 34 sena fil-mediċina tal-familja u s-saħħa tal-istudenti. Sirt Nisrani 50 sena ilu u ġejt megħjun kmieni fil-fidi tiegħi min-Navigaturi, organizzazzjoni Kristjana internazzjonali mhux denominazzjonali li l-għan iddikjarat tagħha huwa Li Nagħraf lil Kristu u Nagħmluh. Ilni fuq l-istaff ma’ dik l-organizzazzjoni mill-1980. Lessons in Dixxipleship hija kumpilazzjoni ta’ dak li tgħallimt matul dak iż-żmien mill-Bibbja u taħt id-direzzjoni tan-Navigaturi. Dak li tgħallimt imbagħad issa ngħaddilek. Is-sessjoni tal-lum hija Multiplying Disciples.

Ġesù qattaʼ tliet snin jgħix mad- dixxipli tiegħu u jgħallimhom dak kollu li riedhom ikunu jafu. Huwa talab magħhom. Għallimhom. Mexa magħhom u sofra magħhom.

Għallimhom ukoll biex jissodisfaw il-​bżonnijiet taʼ oħrajn, inkluż li jkeċċu d-​demonji u jfejqu lill-​morda. Fl-Evanġelju ta’ Marku naqraw li Ġesù “ħatarhom (it-tnax) appostli – biex ikunu miegħu u biex jibgħathom jippridkaw.” ( Mark 3:14 )

Imbagħad fl-Evanġelju ta’ Mattew Ġesù qal: “Kull awtorità fis-sema u fuq l-art ġiet mogħtija lili. Għalhekk mur u agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, tgħammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom jobdu dak kollu li ordnajtilkom jien. U żgur li nkun miegħek dejjem, sal-aħħar taż-żmien.” ( Mattew 28:18-20 )

Innota li Ġesù beda b’dawn it-tnax, imma dejjem kien qed iħares lil hinn mit-tnax. Permezz tat-tnax kien qed iħares lejn il-ġnus fil-bqija tad-dinja.

Ejja nkomplu nħarsu lejn dan il-kunċett. Fl-evanġelju ta’ Ġwanni naraw it-talba ta’ Ġesù fil-ġnien. Hu qed jitkellem ma’ Alla. "Nitlob għalihom (it-tnax)." (Ġwanni 17:9) Hu jkompli, “It-talb tiegħi mhux għal minnhom waħdu. Nitlob ukoll għal dawk li se jemmnu fija permezz tal-messaġġ tagħhom, biex kollha kemm huma jkunu ħaġa waħda, Missier... sabiex id-dinja jista’ jemmen li int bgħattni.” (Ġwanni 17:20-21)

F’dik is-silta naraw erba’ ġenerazzjonijiet differenti. L-ewwel naraw Ġesù jinvestu fi minnhom (it-tnax) - huma t-tieni ġenerazzjoni. It-tielet, naraw dawk li se jemmnu fija bil-kelma tagħhom. U r-raba’, li l- dinja tista’ temmen. Dak kollu ġara fl-ewwel 2000 sena u jinkludi lilna llum.

L-​appostlu Pawlu jikteb lid-​dixxiplu tiegħu Timotju, “U dak li smajtni ngħid quddiem ħafna xhieda fdahom f’idejn irġiel taʼ min joqgħod fuqhom li jkunu wkoll kwalifikati biex jgħallmu wkoll lil ħaddieħor.” (It-Tieni Timotju 2:2)

Imma Pawlu wkoll kien qed iħares lejn sensiela taʼ ġenerazzjonijiet biex jinvestu fihom spiritwalment. L-ewwel kien hemm Pawlu. It-tieni kien hemm Timotju, li mbagħad kellu jgħaddi lil irġiel ta’ min joqgħod fuqhom (it-tielet ġenerazzjoni), li min-naħa tagħhom ikunu jistgħu jgħallmu lill-oħrajn ukoll (ir-raba’ ġenerazzjoni). Pawlu ma għamilx biss ma’ Timotju. Għamel dan ukoll maʼ ħafna oħrajn, bħal Sila, u Barnaba, u Lidja, u l- ħabs Filippin, u ħafna oħrajn. Ukoll, dan kompla għaddej u fl-aħħar mill-aħħar qed iħares lejn id-dinja. Fil-​fatt, aħna qegħdin hawn illum 2000 sena wara, għax Pawlu, u ħafna oħrajn bħalu għaddew il-​kmandi taʼ Ġesù għad-​dixxipulat. Ġesù ried li jgħaddu lil ħaddieħor dak kollu li kien għallem u wriehom dwaru nnifsu. Dan kien il-pjan ta’ Ġesù. Huwa jridna nagħmlu l-istess. U inċidentalment, din hija ċ-ċavetta biex id-dixxipli jiġu mmultiplikati – li jkollna jgħaddu lil ħaddieħor dak li tgħallimna dwar Ġesù u nimxu warajh.

Dejjem jogħġobni dan il-proċess ta’ ħames passi biex ngħaddi l-verità. L-ewwel, kull meta qed nipprova ngħaddi tagħlim importanti, għid lill-persuna għaliex – uriha mill-Bibbja għaliex din il-verità jew sengħa hija importanti. It-tieni, urihom kif jagħmlu dan. Taf, ħudhom b’idejhom, agħtihom f’eżempju prattiku. Agħmluha flimkien magħhom. It-tielet, ibdewhom. Kulħadd għandu inerzja, imma nistgħu ngħinuhom jibdew. Ir-raba’, in-nies se jaqtgħu qalbhom. Aħna niċċekkjawhom u nibqgħu nħeġġuhom biex jibqgħu għaddejjin. Il-ħames, ġibhom jgħadduha lil ħaddieħor – dik hija ċ-ċavetta vera biex timmultiplika d-dixxipli – iġiegħelhom jgħadduha lil ħaddieħor.

Jekk hemm xi ħadd li jrid biss joħroġ u jipprietka lil eluf jista’ jipprietka lil għaxra jew mija jew elf ruħ kuljum. Aħna naħsbu li jkun meraviljuż. Imma realistikament, dan huwa biss żieda. Jekk kull persuna li ngħallmu tgħaddi lil xi ħadd ieħor, dik issir multiplikazzjoni.

Ejja nħarsu lejn l-illustrazzjoni taċ-checkboard. Ħu qalba waħda tal-qamħ u poġġiha fuq l-ewwel kwadru ta 'checkboard li għandu 64 kwadru. Issa nirduppjaw dan fuq kwadru 2 - jew 2 qlub tal-qamħ. Irdoppja mill-ġdid. Issa kemm qlub hemm fuq il-kwadru 3? Issa hemm erbgħa! U tmienja fuq il-kwadru li jmiss. Kemm taħseb li jkollok qamħ fl-aħħar - fuq l-64 kwadri kollha taċ-checherboard?

Jidhru 1,000,000 qlub ta 'qamħ għal bushel ta' qamħ, fl-aħħar għandek qamħ biżżejjed biex midfun l-istat kollu ta 'Indiana kważi ħmistax-il mil fond. Dik hija s-setgħa li timmultiplika l-isforzi tiegħek aktar milli sempliċement iżżid. Iċ-ċavetta biex timmultiplika d-dixxipli hija li tgħallem lil dawk li inti dixxiplu biex jgħaddu lil ħaddieħor dak li tgħallimt minn Ġesù u dak li tgħallmu mingħandek.

Hawn illustrazzjoni oħra. Ħu paġna waħda ta 'karta tat-tajping - f'munzelli dan huwa probabbilment 100 paġna għall-pulzier. Issa nieħdu folja waħda ta 'karta tat-tajping, itwiha fi tnejn, imbagħad itwiha għal darb'oħra u għal darb'oħra u għal darb'oħra. Kieku titwiha 50 darba, kemm taħseb li tkun ħoxna?

Ukoll, ovvjament dan ma jistax isir, imma kieku inti tista 'tagħmel dan, inti tispiċċa b'munzell ta' karti li jkun għoli aktar minn 177 miljun mil. Dan huwa biżżejjed biex tilħaq il-qamar u lura 371 darba. Din hija s-setgħa li timmultiplika l-isforzi tiegħek aktar milli sempliċement iżżid.

Għal darb’oħra, iċ-ċavetta biex timmultiplika d-dixxipli hija li tgħallem lil dawk li inti dixxiplu biex jgħaddu lil ħaddieħor dak li tgħallimt minn Ġesù. Inċidentalment, jien sirt involut f’dik it-​tip taʼ dixxipli li jimmultiplikaw 50 sena ilu u għadni involut f’dan sal-​lum.

Ejja nagħtu fil-qosor dak li tgħallimna f'din il-preżentazzjoni qasira.

L- ewwel, Ġesù qattaʼ tliet snin minn ħajtu jgħix mad- dixxipli tiegħu, jiekol magħhom, jippriedka magħhom, u jiltaqaʼ mal- bżonnijiet tal- mitlufin.

It-​tieni, qal lid-​dixxipli tiegħu, lis-​segwaċi tiegħu, biex imorru jagħmlu l-​istess. Din kienet l-​istrateġija taʼ Ġesù, li wera d-​dixxipulat u għallimhom jagħmlu l-​istess. Il-viżjoni ta’ Ġesù kienet dejjem, fl-aħħar mill-aħħar, id-dinja.

It-​tielet, hemm qawwa kbira biex timmultiplika l-​isforzi tiegħek billi tibni spiritwalment fil-​fond f’dawk li qed tgħin. Jista 'jidher bil-mod għall-ewwel, jieħu sitt xhur jew sena, forsi anke ħames snin, u xi drabi itwal. Iżda jipproduċi l-aktar effetti fit-tul u permanenti. Aħna qegħdin hawn illum għax hekk għamlu d-dixxipli ta’ Ġesù.

Ħu dak li tgħallimt f’dawn is-suġġetti mil-Lezzjonijiet tad-Dixxipulat u agħmel l-istess ma’ oħrajn. Jalla Alla jagħtik is-saħħa u l-grazzja biex tkompli għaddejja. Ibqa’ xxandar l-evanġelju u kompli segwi lil Ġesù.

Tajjeb, narawkom id-darba li jmiss meta nkopru l-lezzjoni 27 f’Lezzjonijiet fid-Dixxipulat meta s-suġġett tagħna jkun il-Prinċipju ta’ Shamgar.

Dan jintemm il-preżentazzjoni tal-lum tal-Lezzjonijiet tad-Dixxipulat. Grazzi talli kont parti. Sad-darba d-dieħla, kompli segwi lil Ġesù. Huwa worth it!

Lezzjonijiet riċenti